W najnowszym numerze

Najlepszy kolega Mela Gibsona

– rozmowa z Mirosławem Neinertem,
Aktorem, reżyserem, dyrektorem Teatru Korez w Katowicach. Pomysłodawcą i szefem Letniego Ogrodu Teatralnego oraz Katowickiego Karnawału Komedii. Laureatem wielu nagród teatralnych.

Przeczytaj >

Przeczytaj Metropolitan w internecie

Rozmowa numeru

Zawsze jest czas na czytanie Sienkiewicza