Mentoring -(dia)logicznym kompasem życia

Proces osiągania indywidualnych sukcesów niczym nie różni się od sukcesów biznesowych.Kluczowymi elementami wspomnianego sukcesu  jest automotywacja, planowanie, priorytetyzacja zadań, określenie celu, monitorowanie go, obserwowanie zachodzących zmian. Sprawdzanie i wzmacnianie tego, co działa, korygowanie pojawiających się błędów, networking i współpraca - najlepiej w relacji mentoringowej.Relacja mentoringowa nie jest tylko kontaktem interpersonalnym...