Dzieje Się

Apetyt na kulturę w Mieście Muzyki UNESCO

literatura

Pisaniem rządzą reguły

– rozmowa z Mikołajem Marcelą,
pisarzem, nauczycielem akademickim

Osobowości

Brakuje systemowych rozwiązań

– rozmowa z Tadeuszem Donocikiem,
Prezesem Honorowym Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, wiceministrem gospodarki w rządzie Jerzego Buzka

marble_jasniejszy