Rozmowa numeru

Zawsze jest czas na czytanie Sienkiewicza

Wydanie 6

Najlepszy kolega Mela Gibsona

– rozmowa z Mirosławem Neinertem,
Aktorem, reżyserem, dyrektorem Teatru Korez w Katowicach. Pomysłodawcą i szefem Letniego Ogrodu Teatralnego oraz Katowickiego Karnawału Komedii. Laureatem wielu nagród teatralnych.

Przeczytaj >
Wydanie 5

Czas nowych wyzwań

– rozmowa z profesorem Tomaszem Pietrzykowskim, Prorektorem ds. współpracy międzynarodowej i krajowej Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczącym Rady Społeczno-Gospodarczej przy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Przeczytaj >
Wydanie 4
Wydanie 3
Wydanie 2